Αναλαμβάνουμε την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών κάθε είδους, άμεσα και υπεύθυνα.

Σας εγγυούμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο των ηλεκτρονικών.

Επίσης αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις, ρυθμίσεις, παρουσιάσεις για παλιές και νέες συσκευές.