Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και εγκατάσταση οποιουδήποτε δορυφορικού ή επίγειου συστήματος,

όπως επίσης και την μελέτη ή εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων, συναγερμών με δικούς μας τεχνικούς

ή με έμπιστους εξωτερικούς συνεργάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα.