Κεραίες & Δορυφορικά Συστήματα Εξοπλισμός Εγκαταστάσεις

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και εγκατάσταση οποιουδήποτε δορυφορικού ή επίγειου συστήματος,

όπως επίσης και την μελέτη ή εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων, συναγερμών με δικούς μας

τεχνικούς ή με έμπιστους εξωτερικούς συνεργάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα.